CE-Signaleringen

Previous

Nieuw Bouwbesluit van kracht per 1 april 2012


Het nieuwe Bouwbesluit gaat definitief in op 1 april 2012. 

In dit Bouwbesluit zijn veel nieuwe normen aangewezen. Op de website van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) vindt u precies welke normen zijn aangewezen in het Bouwbesluit 2012. 

Nieuw: Europese verordening betreffende elektronische gebruiksaanwijzingen voor medische hulpmiddelen


Op 10 maart 2012 is in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe Europese Verordening Nr. 207/2012 van 9 maart 2012 betreffende elektronische gebruiksaanwijzingen voor medische hulpmiddelen gepubliceerd.

Another publication of a consolidated list of references of harmonised standards under the Machinery directive 2006/42/EC


On 23 March 2012, the European Commission published yet another list of references of harmonised standards under the Machinery Directive 2006/42/EC.

Han Zuyderwijk, founder of CEMarking.Net

Wijziging van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 en het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007

Besluit van 13 maart 2012, houdende wijziging van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 en het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 in verband met de aanwijzing van overeenstemmingsbeoordelingsorganen


General Product Safety Directive 2001/95/EC: Publication of a new consolidated list of references of harmonised standards


A consolidated list of references of European standards under the General Product Safety Directive was published in the Official Journal Series C (No 59) of 28 February 2012.

The references of two new European standards in the electrotechnical area were published for the first time: 

Low Voltage directive 2006/95/EC: Publication of a new consolidated list of references of harmonised standards


A new consolidated list of references of harmonised standards under the low voltage directive 2006/95/EC was published in the Official Journal C 61 of 29 February 2012.

More than 680 European standards provide solutions for compliance and presumption of conformity with relevant essential requirements of the low voltage directive.

Machinery directive 2006/42/EC: Publication of a new consolidated list of references of harmonised standards


A new consolidated list of references of harmonised standards under the Machinery Directive 2006/42/EC was published in the Official Journal C 61 of 29 February 2012.

This list also contains new harmonised standards for agricultural and forestry machinery, for plastic and rubber machines and for all terrain vehicles (ATVs - Quads).

Gedragscode Medische Hulpmiddelen


Bijlage bij Kamerstuk 33000-XVI nr. 166


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014