CE-Signaleringen

Previous

Richtlijn 2012/11/EU tot verlenging omzettingstermijn van Richtlijn 2004/40/EG betreffende elektromagnetische veldenDe omzettingstermijn van Richtlijn 2004/40/EG betreffende elektromagnetische velden is wederom verlengd, nu van 30 april 2012 (wijziging bij Richtlijn 2008/46/EG) tot 31 oktober 2013.

Dit is gebeurd middels Richtlijn 2012/11/EU:

Automotive Richtlijn 2004/104/EG vervalt per 1 november 2014


De Automotive Richtlijn 2004/104/EG zal met ingang van 1 november 2014 worden ingetrokken. Omzetting van e-markering naar E-markering.


Lees hier het artikel van DARE!! over de belangrijke gevolgen ervan. …

Sectorstudie medische hulpmiddelen


Bijlage bij Kamerstuk 32805 nr. 9


Risicobeoordeling NVWA: Advies over handdoekklemmenshapeimage_1


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 2 klachten ontvangen over handdoekklemmen. Naar aanleiding daarvan heeft de NVWA een risicobeoordeling uitgevoerd


Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 29 maart 2012


R&TTE, EMC, drukvaten van eenvoudige vorm en drukapparatuur: Nieuwe lijst geharmoniseerde normen 


Op 11 april 2012 heeft de Europese Commissie voor een viertal CE-markeringsrichtlijnen een nieuwe, geüpdate lijst van geharmoniseerde normen gepubliceerd.

Het betreffen de volgende richtlijnen:

Juridische status van NEN-normen: Conclusie advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden d.d. 30 maart 2012

Knooble B.V.

tegen

  1. Staat der Nederlanden
  2. Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN)


Juridische status NEN-normen

Verwijzing in Bouwbesluit 2003 naar door een particulier normalisatie-instituut - NEN - uitgegeven normalisatienormen (“NEN-normen”):

Wijziging van de Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2007 en de Regeling randapparaten en radioapparaten

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 maart 2012, nr. WJZ/11075433, tot wijziging van de Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2007 en de Regeling randapparaten en radioapparaten (procedure aanwijzing overeenstemmingsbeoordelingsorganen)


Markttoelating van een medisch hulpmiddel 


Bijlage bij Kamerstuk 32805 nr. 7


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014