CE-Signaleringen

Previous

Voorlopers geharmoniseerde normen voor waterverwarmers en lokale ruimteverwarmers gepubliceerd


2014/C 207/02

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft

Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur ingetrokken


Besluit van 19 juni 2014, houdende intrekking van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur en wijziging van enkele andere besluiten

Stb. 2014, 239

Afgeleid uit de NOTA VAN TOELICHTING:

Gebruik van nikkel in speelgoed toegestaan


Richtlijn 2014/84/EU van de Commissie van 30 juni 2014 tot wijziging van aanhangsel A van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, voor wat nikkel betreft


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014