CE-Signaleringen

Previous

Mogelijk Europese regels voor alarmsystemen op komst

The Commission and industry work together to create a level playing field for Europe’s security alarm manufacturersSecurity alarm systems, whether for the home or office, are so ubiquitous today they are usually taken for granted. …

Meeste etiketteringseisen voor textiel goed genoeg

New EC report investigates: is there a need for additional labelling of textile and leather products?


Today the European Commission adopted a report based on the results of three assessment studies carried out to investigate the need for possible new labelling requirements of textile and leather products as well as allergenic substances in textile finished products.

Europese Commissie: Medische hulpmiddelen worden veiliger (2)

Gisteren (24 september 2013) berichtte CE-uitspraken.eu, dat de Europese Commissie twee maatregelen heeft goedgekeurd om de veiligheid van medische hulpmiddelen te vergroten.

Deze maatregelen betreffen: 

Europese Commissie: Medische hulpmiddelen worden veiliger (1)


De Europese Commissie heeft vandaag (24 september 2013) twee maatregelen goedgekeurd om de veiligheid van medische hulpmiddelen te vergroten.

Daarmee komt zij, naar eigen zeggen, haar toezegging na om het vertrouwen van patiënten in de sector van de medische hulpmiddelen te vergroten. …

Nederlandse bekendmaking geharmoniseerde Europese normen elektrotechnische producten

Normen elektrotechnische producten, NENDe besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie

Nederlandse bekendmaking geharmoniseerde Europese normen accreditatie


Bekendmaking normen voor accreditatieDe besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie

Rectificatie EU-GHS: geen heretiketterings- en herverpakkingsplicht voor leveranciers

Verordening (EU) nr. 758/2013 van de Commissie van 7 augustus 2013 houdende rectificatie van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels


Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor kabelliften

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor liften

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende liften

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 14 augustus 2013 tot en met 5 september 2013: 

Stcrt. 25433, 13 september 2013


Helping companies deal with international product regulations: 11th annual EU-China regulatory dialogue


Over the past ten years continuous advances have been made in the understanding and convergence of EU and Chinese product regulations - vital to the internationalisation and success of companies in both the EU and China. …

NEN: Vertalingen van normen SIL en PL in najaar 2013 gepubliceerd


Om de toegankelijkheid van zowel SIL (NEN-EN-IEC 62061 ‘Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems’) als PL (

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014