CE-Signaleringen

Previous

Hittebeschermende kleding terecht door Duitsland uit de handel genomen


Besluit van de Commissie van 29 oktober 2014 betreffende de door Duitsland overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad genomen maatregel om hittebeschermende kleding „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” uit de handel te nemen en het op de markt brengen ervan te verbieden

Brandweerveiligheidsgordels terecht door Duitsland verboden


Besluit van de Commissie van 28 oktober 2014 betreffende de door Duitsland overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad genomen verbodsmaatregel inzake het in de handel brengen van brandweerveiligheidsgordels van de typen FHA, FHB en FSmS 

Betrouwbaardere informatieuitwisseling bij ongevallen met offshore olie- en gasinstallaties


Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1112/2014 van de Commissie van 13 oktober 2014 tot vaststelling van een gemeenschappelijk model voor de uitwisseling van informatie inzake grotegevarenindicatoren door de exploitanten en eigenaars van offshore olie- en gasinstallaties en van een gemeenschappelijk model voor de publicatie van de informatie inzake grotegevarenindicatoren door de lidstaten


Extra Duitse eisen voor bouwproducten overtreden EU-regels inzake het vrije verkeer van goederen


European Court of Justice rules favourably for the Commission over the German barriers to trade in construction products

German requirements that construction products must have additional national marks or approvals, despite the fact that they already have a CE-mark and are legally marketed in other Member States are breaching the European rules of free movement of goods.

Commissie vraagt ​​Duitsland om de Speelgoedrichtlijn nu volledig te implementeren


Commission asks Germany to fully implement EU toy legislation


The protection of children is a key concern. This is why European toy safety rules are among the strictest in the world. However, Germany is currently not applying agreed EU rules on limit values for levels of arsenic, mercury and antimony in toys.


Rectificatie EU-milieukeurbesluit verwarmingstoestellen


Rectificatie van Besluit 2014/314/EU van de Commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis van water

Norm EN 1384:2012 „Helmen voor de ruitersport” verleent geen vermoeden van overeenstemming meer


Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 oktober 2014 tot schrapping uit het Publicatieblad van de Europese Unie van de referentie van de geharmoniseerde norm EN 1384:2012 Helmen voor de ruitersport uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Kleine maar belangrijke rectificatie Bouwproductenverordening


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen Bouwproductenverordening


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen RAPV


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (Bekendmaking van titels en referentienummers van Europese normen in het kader van de richtlijn

Gebruik van het radiospectrum in de EU voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie


Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 oktober 2014 tot wijziging van Beschikking 2007/131/EG inzake het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie


Formele bezwaren tegen geharmoniseerde normen voor huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen


Formal Objection against EN 60335-2-15:2002 (as amended, the latest amendment being A11:2012) Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014