CE-Signaleringen

Previous

Verscherping regels e-sigaretten

Besluit van 24 november 2014, houdende tijdelijke regels met betrekking tot de elektronische sigaret (Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret)

Stb. 2014, 456

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de regels voor e-sigaretten aangescherpt. …

Het merken van containers met het oog op de tijdelijke invoer ervan

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1272/2014 van de Commissie van 28 november 2014 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 wat betreft het merken van containers met het oog op de tijdelijke invoer ervan


De Amerikaanse E-Label Act en CE-markering

iCulture bericht vandaag dat president Obama vannacht de zogeheten E-LabelAct heeft ondertekend, die ervoor zorgt dat de informatie niet meer achterop toestellen hoeft te worden geprint. Smartphones, tablets en andere elektronica kunnen nu worden ontworpen met een strakkere achterkant. …

Kritische beschouwing EESC over werking van de interne markt voor industriële producten

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Een visie voor de interne markt voor industriële producten — (COM(2014) 25 final) 

Europese ecologische ontwerpeisen voor ventilatie-eenheden

Verordening (EU) nr. 1253/2014 van de Commissie van 7 juli 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden

EU Verordeningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, gastoestellen en kabelbanen op komst!

Simplifying legislation - Reducing red tape, increasing standards


The European Commission is loosening the legislation belt for several sectors and ensuring that the highest, uniformed safety standards exist throughout all Member States.

Rectificatie REACH voor speelgoed

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 552/2009 van de Commissie van 22 juni 2009 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

The EU Toy Industry - The Economy of Child’s Play

Every Christmas the toy industry enjoys a flood of sales, but with challenges such as counterfeiting, demographic changes and technology advancements, they must adapt to stay afloat and at the same time ensure that toys are safe. …

Extra aandacht voor veilig gebruik speeltoestellen

De NVWA en GGD waarschuwt ouders en toezichthouders op speelplaatsen om extra alert te zijn op ophanginggevaar. Daarmee wordt extra aandacht gevraagd voor het veilig gebruiken van speeltoestellen.


Belangrijke rectificatie geharmoniseerde normen randapparaten en radioapparaten


Rectificatie van de Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (

REACH: First authorisation for a "substance of very high concern"


For the first time, the European Commission has authorised the continued use of a substance considered of “very high concern” under the Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

EU-milieukeur voor babyluiers, inlegverbanden, tampons en borstcompressen


Besluit 2014/763/EU

Besluit van de Commissie van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan absorberende hygiëneproducten


PB EU L 320 van 6 november 2014, blz. …

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014