Handhaving REACH en CLP-Verordening 

Naleving Europese regels voor chemische stoffen nog niet op orde 

De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is met name op informatie over de risico's en toepassingen nog niet op orde. Uit onderzoek uitgevoerd in 2013 zijn bijna 900 inspecties uitgevoerd door de samenwerkende inspectiediensten. Dit onderzoek vondt plaats op basis van de REACH- en CLP-Verordening. De inspectiediensten controleren met name op registratieplicht, de informatieplicht, verboden en gebruiksbeperkingen, en het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. 

Werkgevers treffen niet voldoende maatregelen om medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer van de helft van de inspecties is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen ontoereikend en zijn etiketten niet op orde. Dit heeft de inspectiedienst er doen toe leiden om een checklist te ontwikkelen waarmee makkelijk kan worden gecontroleerd of de verplichte informatiebladen en etiketten op orde zijn. 

Er zijn 21 controles uitgevoerd bij importeurs die ernstige zorg-stoffen importeren (SVHC-stoffen). Bij acht bedrijven bleek deze informatieplicht niet van toepassing. Zeven bedrijven voldeden aan deze informatieplicht. Reden voor de inspectie om de komende jaren meer te controleren. 

Lees hier het volledige bericht: 

http://stoffen-info.nl/websites-onderwerpen/handhaving-reach-clp/nieuws/nieuwsberichten/naleving-europese/Bijdrage: Martijn Drost

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014